Praktijk voor Anders Ouderschap!

Anders familierecht: Praktijk gespecialiseerd in het Anders Ouderschap zoals LGHBTI-gezinsconstructies, roze-ouders, regenboogouders, intentioneel meerouderschap, intentioneel co-ouderschap, draagmoederconstructies, duomoederadoptie, duovaderadoptie, reguliere adoptie, donorcontracten. Met ook aandacht voor het algemene familierecht waaronder scheidingen.

 

Nicoline Veenendaal (voorheen Grijmans) heeft jaren samengewerkt met Hélène Faasen (oud notaris en de eerste vrouw ter wereld die in het huwelijk is getreden met een vrouw). Hierdoor heeft Nicoline deze unieke expertise opgebouwd. Tientallen wensouders (en donoren en draagmoeders) heeft zij begeleid bij het tot stand komen van de gezinnen. Zij treedt op als advocaat, mediator of parenting coordinator. Het belang van het kind staat altijd voorop! Daarom is maatwerk nodig; passende afspraken als werkdocument voor de toekomst van het kind en de ouder(s).

 

Wil je kennismaken of heb je een vraag neem dan deel aan het Beeld-spreekuur of vul het contactformulier in

 

ANDERS OUDERSCHAP ZOOM SPREEKUUR 

 

Donderdag 12:00 uur

Toegang ANDERS OUDERSCHAP ZOOM SPREEKUUR

Advocaat

Scheiding, gezag, ondercuratelestelling, omgang, ouderschapsplan, convenant, erfkwesties, alimentatie, toestemming vakantie, toestemming verhuizing, adoptie, draagmoederschapsprocedure, meerouderschap en alle overige familierechtkwesties.

Met jou probeer ik te komen tot een oplossing buiten de rechter om; lukt dat niet dan streef ik naar een adequate procesvoering waarin heel blijft wat heel moet blijven; in het familierecht komt iedere partij elkaar toch weer ergens tegen. 

PRIVACY & beveiligde mail

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Onder aan deze pagina staat de privacyverklaring  van kantoor. Kantoor vraagt om die verklaring goed en regelmatig (omdat de inhoud af en toe wordt aangepast) door te lezen. Daarin staat onder andere dat het kantoor alles in het werk stelt om te voldoen aan jouw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In de verklaring staan jouw rechten weergegeven. Wanneer jouw persoonsgegevens door Grijmans Familierecht worden verwerkt kan je namelijk op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming gebruikmaken van het recht van inzage, het recht op rectificatie, het recht op gegevensuitwissing/vergetelheid, het recht op beperking van de verwerking en recht op overdraagbaarheid van gegevens.

In maart 2020 is de Privacyverklaring voor het laatst aan gepast. Deze aanpassing werd dit noodzakelijk omdat door de coronacrisis de besprekingen niet op kantoor kunnen plaatsvinden. Nu wordt veelal via een beeldverbinding de bespreking opgezet. Er wordt gebruikgemaakt van Skype en de betaalde versie van Zoom. Deze programma's voldoen mogelijk niet volledig aan de Europese AVG regeling. Er wordt verwezen naar de Privacyverklaring (https://www.grijmansfamilierecht.nl/upl/website/home/PrivacyCookiVerklaringversie3maart20201.pdf)

 

Lees voor een uitgebreide uitleg, ook voor de website en de cookies, het Privacy & Cookie Statement (pdf geplaatst onder aan deze pagina). 

Om misbruik tegen te gaan worden privacygevoelige e-mailberichten en documenten verzonden via beveiligde mail.  Er wordt gebruik gemaakt van Basenet en "ZIVVER".  Cliënten kunnen zonder kosten een Zivver-account aanmaken of gebruikmaken van de unieke toegangs- of sms-code

Mediator

Mediation werkt prima in het familierecht. Als je uit elkaar gaat, wil je een duidelijk convenant en, indien er kinderen zijn, een weloverwogen ouderschapsplan. In het convenant staan afspraken over de verdeling, de alimentatie, de kinderen, de pensioenen en de woning. Als mediator en advocaat zorg ik dat er een proces op gang komt waarin afspraken worden gemaakt. Mediation is vertrouwelijk, vrijwillig, onpartijdig en zeer oplossingsgericht. Er komen afspraken met respect voor de toekomst en rekening houdend met de pijn die aanwezig is. Preventieve mediation en mediationtechnieken voor regenbooggezinnen bij het komen tot meerouderschapsovereenkomsten, donorcontracten en draagmoederovereenkomsten worden aangeboden. 

Tot voor kort was ik lid van de VFAS en de MFN. In verband met mijn overstap binnenkort naar de rechterlijke macht is dit recent gestopt. 

COLLABORATIVE PROFESSIONAL/ DIVORCE

Soms is er meer nodig dan mediation. Het belangrijkste kenmerk van overlegscheiden is dat de scheiding in overleg geregeld wordt, dus zonder rechtszaak. Anders dan bij mediation hebben beide partners  een eigen advocaat. Iemand die er voor jouw belangen is, maar niet tegen de vader of de moeder van je kinderen strijdt. Er is een derde persoon, een coach die het proces leidt en om ruimte te geven aan de emoties die uiteraard meespelen en eventueel een vierde persoon, een financieel expert voor de zakelijke kant van het geheel. Zo nodig kan er een kindercoach aan het team worden toegevoegd. Op deze manier wordt alle expertise bij elkaar gebracht om een scheiding respectvol, efficiënt en duurzaam af te sluiten. Tot voor kort was ik lid van de VVCP. In verband met mijn overstap binnenkort naar de rechterlijke macht is dit recent gestopt. 

Is dit geschikt voor jullie?

Parenting coordinator

Parenting Coordination

"Ouderbemiddeling en bindend advies."

 

Deze manier van geschillenbeslechting is oplossingsgericht, voortvarend en duidelijk. Er wordt gekeken of het geschil tussen ouders / partijen opgelost kan worden, lukt dat niet dan volgt er een aanbeveling van de Parenting Coordinator (PC) of uiteindelijk een bindend advies. Een uitkomst zonder lange en dure procedures bij de rechter, maar een op maat gemaakte oplossing, desnoods in de vorm van een bindend advies.

 

Vanaf november 2019 ben ik een gecertificeerd Parenting Coordinator. De hiervoor beschikbare opleiding die wordt gegeven bij de VU LAW Academy is door mij succesvol afgerond.

Advocaat, mediator & parenting coordinator